Vinglesyke på katt

Vinglesyke er en sykdom som rammer nervesystemet hos katter og gir symptomer som karakteriseres av stive, ustabile bevegelser, vanskeligheter for å hoppe og forandret oppførsel.

Bornavirus har blitt isolert fra sentralnervesystemet hos katter med vinglesyke og anses for å være årsaken til sykdommen. Det har ikke har blitt fastslått sikkert hvordan katter smittes med vinglesyke men man vet at hannkatter, framfor alt de som oppholder seg mye utendørs, rammes oftere enn hunnkatter. Rammede katter kan være i alle aldre, men det er uvanlig at de er yngre enn ett år gamle. 

Symptomer

Katter med vinglesyke kan til å begynne med få feber, bli svekket og miste appetitten. Disse symptomene etterfølges av bevegelsesforstyrrelser. Kattenes bevegelser blir spastiske (stive og rykkete), langsomme, som om de beveger seg i ”slow motion”, de blir vinglete, noe som sees mer tydelig i bakkroppen og de kan få problemer med å hoppe. Rammede katter viser adferdsforandringer som å bli mer kontaktsøkende og mjauer ofte overdrevent mye. Kattene kan få vanskeligheter med å dra inn klørne, noe som gjør at det høres godt når de går. De kan også vise smertesymptomer fra korsryggen og i blant bli forstoppede. 

Diagnostikk

For sikker diagnose kreves obduksjon da de symptomer katten viser er karakteristiske men ikke diagnostiske. Veterinæren kan altså ikke stille diagnose bare ved å undersøke katten. Gjennom å undersøke nervesystemet kan forandringer (såkalt non-purulent meningoencefalitt) påvises. 

Blodprøve og ryggmargsvæskeprøve kan vise forandringer som er forenlig med vinglesyke, men kan ikke fastslå diagnosen. Annen avansert bildediagnostikk som magnetkameraundersøkelse og datortomografi kan utelukke eller fastslå andre nevrologiske sykdommer som kan gi lignende sykdomsbilde.  

Behandling

Det finnes ingen behandling som kurerer vinglesyke. Preparater som demper betennelsen i nervesystemet brukes ofte. Også andre legemiddel har blitt prøvd men effekten av disse er ikke godt undersøkt. 

Prognose

Enkelte katter med vinglesyke blir veldig raskt alvorlig syke. Andre katter, som overlever den akutte fasen, utvikler kroniske men mildere symptomer. Noen katter lever mange år etter de blir syke med vinglesyke. Det forekommer også katter som etter å ha levd lenge med vinglesyke får tilbakefall og blir akutt syke igjen.  

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.