Norges Blindeforbund

AniCura støtter Norges Blindeforbund i førerhundarbeidet.

Når AniCura skulle velge et stort prosjekt å støtte, var det mange gode kandidater, men ingen rakk så langt opp som førerhundene. 

At dyr sprer mye glede i menneskers liv, er noe vi ser hver dag på alle klinikkene i hele AniCura. Men det er få kjæledyr som utgjør en så stor forskjell for sin eier som førerhundene gjør. Å komme seg ut, gå i butikken, gå alene til venner eller til fritidsaktiviteter, ikke være avhengig av en annens hjelp hele tiden - dette er bare noen av tingene seende tar for gitt. Men for en blind eller svaksynt er ikke dette selvsagt. Førerhunden kan åpne verden for dem. Les Siri Rudlendes historie her!

Veien frem til å bli en fullbefaren førerhund tar ca. to år, og bare halvparten av de som startet utdanningen blir kvalifiserte. 

Det er kostbart å både utdanne og holde førerhundene friske, og AniCura er glade for å få bidra både med penger og med veterinærtjenester til disse fantastiske hundene. Alle førerhunder, både de som er under utdanning, i jobb og de som har nådd pensjonsalder, får tilbud om gratis årlig helsekontroll og vaksine til kostpris hos AniCura. Samarbeidet med Norges Blindeforbund ble inngått i november 2015, og vi er nå i gang med flere aktiviteter som skal bidra med å øke kunnskapen om førerhunder, samt å samle inn penger til det viktige arbeidet. 

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.