Kløe hos hund

Kløe hos hund kan vise seg på mange måter. De kan rive i potene, bite, slikke seg eller på andre måter forsøke å komme til der de vil klø. De kan rulle seg, gni seg bortover på rumpa eller trykke seg mot gulv eller andre gjenstander.

Hunder som klør seg bør undersøkes og utredes av veterinær for å redusere risiko for unødvendig lidelse. Jo tidligere hunden blir diagnostisert og behandlet, desto mindre er risikoen for at kroniske lidelser, samt lidelser som er vanskelig å behandle, utvikles.

Årsak

De vanligste årsakene til kløe er utvendige parasitter, f.eks lus, midd eller reveskabb, hudinfeksjoner med bakterier eller sopp, og allergier.

Det første veterinæren utreder er parasitter; delvis fordi det er vanlig, delvis fordi det er lett å behandle. Det er også slik at infeksjon med reveskabb kan påvirke allergitester. I mange tilfeller utføres behandling mot parasitter før andre behandlinger eller utredninger settes igang. Noen parasitter er vanskelige å påvise og det er viktig å utelukke som årsak før man leter etter andre årsaker.

Behandling hos veterinæren

Parasitter kan påvises via skrapprøver, teipprøver eller ved å gre gjennom pelsen. Det finnes også en blodprøve som kan påvise reveskabb. Bakterie- eller soppinfeksjoner kan påvises delvis gjennom cytologiprøver, noe som innebærer at veterinæren tar prøve fra hudforandringer og titter på celler i mikroskop, og delvis gjennom dyrkning. Dyrkningssvar tar noen dager ved bakterieinfeksjoner og opp til flere uker ved dyrkning av sopp. 

Dersom veterinærer har utelukket parasitter eller infeksjoner som årsak til kløe, gjenstår allergi som neste steg i utredningen. Allergi har som regel kløe som hovedsymptom og det er en livslang sykdom som det er viktig at dyret får hjelp med. Du kan lese mer om allergi hos hund her

Hva kan man gjøre selv?

Man kan selv prøve å lete etter lus, lopper eller midd med forstørrelsesglass. De andre vanligste parasittene lever dypere i huden og man er avhengig av mikroskop for å se disse. Det finnes ikke reseptfrie preparater med god effekt mot parasitter, så det anbefales absolutt å oppsøke veterinær dersom dyret plages med kløe.

 

Redigert av veterinær i AniCura, mars 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.