AniPlan Katt

Hos AniCura er friske dyr og fornøyde dyreeiere vårt primære fokus. Derfor har vi utviklet AniPlan®. Vi opplever at veldig mange katter ikke får dekket de grunnleggende årlige behovene som vaksiner og tannkontroll. AniPlan® er en skreddersydd helseplan med forebyggende tjenester og behandlinger som er med på å holde katten din ved god helse, og som reduserer risikoen for alvorlige helseproblemer. I tillegg får du god rabatt på ytterligere tjenester og produkter, og en regelmessig og nær dialog med din veterinær og dyrepleier. AniPlan® betales via et fast månedsbeløp, slik at du har kontroll over veterinærkostnadene dine.

Hva inngår i AniPlan®?

AniPlan® er utviklet for at din katt skal ha det godt. Innholdet er satt sammen av våre veterinærer for å forebygge sykdom og lidelser, men også for å kunne oppdage disse i et tidlig stadium. 

Følgende tjenester er inkludert i AniPlan Basis:

 • Årlig helsekontroll med vaksine
 • Årlig helsekontroll med tannsjekk
 • Ubegrenset med resepter
 • Kloklipp
 • Ubegrenset med konsultasjoner i AniCura-appen
 • 10% rabatt på kastrering/sterilisering
 • 10% rabatt på ID-merking
 • 10% rabatt på tannrens
 • Gratis direkteoppgjør ved bruk av forsikring

AniPlan Pluss har i tillegg: 

 • Konsultasjon
 • Blodprøve
 • SDMA
 • Urinprøve
 • 20 % rabatt på tannrens

Som AniPlan®-kunde får du dessuten:

 • 10% rabatt på alt fôr fra Royal Canin, Hill's og Specific - utvalget vil variere fra klinikk til klinikk
 • Vektkontroll og ernæringsrådgivning
 • Gratis direkteoppgjør ved bruk av forsikring
  • Hvilke forsikringsselskap dette gjelder avhenger av hvilke avtaler klinikken har

Men viktigste av alt er at AniPlan® gir deg trygghet gjennom nær, hyppig og regelmessig kontakt med kyndig dyrehelsepersonell, og økt bevissthet rundt din katts helse. Sammen tar vi ansvar for helsen til din katt, og gir den de beste forutsetninger for et langt og sunt liv.

Hva koster det?

AniPlan katt basis koster kr 129,-, kattunge koster 209,- og pluss koster 369,- per måned. 

Prisen er rabattert for å gi deg lavere og mer forutsigbare veterinærkostnader gjennom hele livet til katten din. Regnet ut fra gjennomsnittspriser* ved AniCura-klinikkene utgjør dette en besparelse på rundt 30% per år som AniPlan-kunde.

Vi har laget to forskjellige planer, AniPlan og AniPlan Pluss med noe utvidet innhold. Snakk med personalet på klinikken om hvilken plan som passer best for din katt. Du tegner ditt AniPlan-abonnement hos AniCura. Første månedsavgift betaler du direkte på klinikken, og deretter skjer videre betaling via autogiro. 


*AniCuras klinikker opererer ikke med felles priser, så besparelsen er noe høyere på enkelte klinikker enn andre pga. forskjellige ordinær-priser.

Hvordan fungerer det?

AniPlan® innebærer at din katt følger en plan for å bevare en god helse hele året, til en fast månedspris som betales via autogiro. Du kalles automatisk inn til klinikken for kontroller. I planen inngår blant annet de viktigste undersøkelsene og vaksinasjonene som din veterinær vet at din katt har behov for. Du vil også få råd og veiledning om hvordan du selv kan være med på å forebygge problemer og sykdommer, og kan stille spørsmål om det du lurer på eller bekymrer deg for. Med AniPlan® hjelper veterinæren, sammen med deg, din katt med å få de beste forutsetningene for god helse og et langt liv. AniCuras forhåpninger er også at AniPlan®, gjennom bedre forebygging og økt bevissthet rundt helse, vil føre til lavere kostnader for deg gjennom å minske behovet for mer omfattende behandling.

Helsekontroll og konsultasjon

Ved en helsekontroll gjør veterinæren en klinisk undersøkelse av kattens allmenntilstand. Veterinæren sjekker slimhinner og lymfeknuter. Øyne og ører vurderes, og tenner undersøkes. Du vil få informasjon om behov for videre undersøkelser eller behandling, hvis nødvendig. Kjønnsorganer, hud, pels og klør ses på, hjerte og lunger lyttes på. Små helseproblemer kan utvikle seg til alvorlige sykdommer hvis de ikke behandles, og prognosen er bedre jo fortere man griper inn. Dersom man oppdager tegnene tidlig kan redde liv! Årlig helsekontroll er inkludert i AniPlan. Ved mistanke om at katten er syk, kan det være behov for ytterlige undersøkelser og prøver for å diagnostisere og behandle. AniPlan Pluss inkluderer en konsultasjon. Denne kan brukes til videre utredning eller som første innledende undersøkelse hvis det er mistanke om at det er noe galt med katten og/eller ved behov for kontroll/oppfølging*.

*) Konsultasjon ut over 15 minutter, videre undersøkelser som f.eks bakteriedyrkning, røntgen og andre typer blodprøver er ikke inkludert.

Vaksinasjon

Vaksiner forebygger sykdom. Kun friske dyr bør vaksineres, derfor foretar dyrlegen en helsekontroll før vaksinen settes. Årlig vaksine i henhold til WSAVA’s (World Small Animal Veterinary Association) retningslinjer inngår i AniPlan. I Norge vaksinerer vi mot katteinfluensa og kattepest.

AniCura-appen

I AniCura-appen velger du selv når du vil du vil treffe en AniCura-veterinær via chat, telefon eller videosamtale. En enkel måte å få både råd og omsorg – aldri lengre borte enn mobiltelefonen din.

Du kan bruke appen

 • Når du ønsker rådgivning eller lurer på noe rundt ditt dyr, eller hvis du er usikker på om klinikkbesøk er nødvendig. Ved behov hjelper vi deg videre med henvisning til klinikk.  
 • Om du nylig har fått deg dyr og har spørsmål rundt ditt nye familiemedlem.  
 • Ved spørsmål om etterbehandling eller andre spørsmål som kan dukke opp etter besøk og/eller operasjon ved klinikk.  

Som AniPlan-medlem har du ubegrenset med konsultasjoner I appen inkludert. 

Les mer om appen her

Blodprøve for å sjekke helsestatus

En blodprøve gir informasjon om status på indre organer, om blodprosent, samt om det er infeksjon i kroppen. Begynnende organsvikt kan ses på en blodprøve lenge før katten utvikler kliniske tegn som er åpenbare for eier. Tidlig diagnose og igangsetting av behandling gir bedre prognose. En av tre katter utvikler nyresykdom i løpet av livet, og eldre dyr er spesielt utsatt. Derfor anbefaler vi alle eiere med katt over 5 år å velge AniPlan Pluss, hvor blodprøve er inkludert. 

Urinprøve

Urinen inneholder avfallsstoffer, blod, proteiner, sukker eller krystaller som kan avsløre sykdommer som diabetes, nyresvikt, infeksjon mm. Urinprøven viser tegnene til sykdom lenge før eier oppdager ser symptomer på katten, og dermed kan behandling settes inn raskere. I AniPlan Pluss er det inkludert en urinprøve.

Tannkontroll

Mange katter lider av tannproblemer uten at eier merker dette. Regelmessige tannkontroller kan avdekke problemer tidlig, slik at man kan sette inn tiltak. En årlig tannkontroll er inkludert i AniPlan. Hvis det avdekkes behov for ytterligere undersøkelser (f. eks røntgen) eller behandling (f. eks tannrens eller tanntrekk), vil du kunne avtale en videre behandlingsplan med din veterinær. Disse undersøkelsene og behandlingene er ikke inkludert i AniPlan, men det tilbys rabatt på tannrens.

Hvorfor AniPlan?

AniCura har som mål å kunne tilby dyr og dyreeiere det beste innen veterinærmedisin. Våre veterinærer og dyrepleiere videreutdanner seg kontinuerlig for å kunne tilby den beste og mest moderne behandling, og innenfor AniCura har alle dyresykehus og klinikker tilgang til flere av Europas ledende spesialister ved behov. Vi har avansert utstyr på våre klinikker og utøver et systematisk kvalitetsarbeid. AniCura er den første veterinærmedisinske kjeden i verden som publiserer en kvalitetsrapport for å stimulere til ytterligere kvalitetsutvikling og kunnskapsutbytte i bransjen. Vårt store nettverk og fokus på førsteklasses arbeid og tjenester er din trygghet.

Trenger man en vanlig dyreforsikring også?

AniPlan® inkluderer tjenester som skal være med på å legge til rette for god helse. AniPlan® er imidlertid ingen forsikring, og dekker ikke utgifter ved sykdom og ulykker. Vi anbefaler alltid å tegne en dyreforsikring som dekker uforutsette hendelser, uansett om du velger AniPlan® eller ikke.

Finn en klinikk nær deg

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.