Astma hos katt

Astma er en luftveissykdom som kan ramme katter av begge kjønn. Astma oppstår normalt når katten er ung voksen. Siamesere rammes oftere enn andre raser.

Symptomer

En katt med astma får i varierende grad anstrengt pust. Symptomer i form av hoste, nysing og at katten puster med åpen munn forekommer også. Den anstrengte pustingen skyldes at de små luftveiene i lungene (bronkiene) fylles med slim og/eller at luftveienes diameter reduseres. Dette leder til en redusert luftstrøm. Dersom tilstanden vedvarer over tid og rammer tilstrekkelig store deler av luftveiene, kan det i verste fall bli livstruende.

Katter som utvikler sterke symptomer bør få tilsyn av veterinær så fort som mulig. Det er viktig at transporten til veterinæren gjøres så stressfri for katten som mulig, siden stress kan forverre symptomene ytterligere.

Diagnose

Diagnose stilles ved hjelp av røntgen av lungene. Eventuelle andre årsaker til pustevanskene kan da utelates, som for eksempel hjertesykdommer (kardiomegali), vann i lungene (lungeødem) eller svulster i lungene. Ofte kan diagnosen stilles kun ut i fra kattens sykdomshistorie og lungerøntgen, men noen ganger gjøres celleprøver av lungene. Slike prøver tas via en tynn slange som føres ned i lungene gjennom luftveiene. En slik prøve foretas under narkose eller dyp bedøvelse (medisinering med beroende effekt).

Behandling

Ved pustevansker kan katten trenge ekstra oksygen, for eksempel gjennom at den plasseres i en kuvøse. Ofte gis beroligende middel for at ikke stress skal forverre ubehaget, samt medisin som utvider bronkiene og demper inflammasjonen i lungene.

Helst bør den utløsende årsaken til astmaen identifiseres og fjernes fra kattens miljø, slik at katten ikke lengre utsettes for dette stoffet. I noen tilfeller kan dette være vanskelig, og i så fall kan katten få medisinsk behandling for å redusere ubehaget, ofte i form av steroider og/eller såkalte bronkodilaterende midler. Dersom katten tillater det, kan behandlingen gis som inhaleringsmedisin en til to ganger om dagen ved hjelp av en liten maske som plasseres over kattens snute. Fordelen med inhaleringsmedisinering er at det gir færre bivirkninger. Medikamentene finnes også i tablettform.

Dersom behandlingen startes tidlig er prognosene gode. Mange katter er symptomfrie i flere år.

Legg merke til!

Astma kan forverres av luftforurensninger som sigarettrøyk, pollen og støv fra kattedoen eller tepper. Stress kan forverre tilstanden. Det er derfor viktig å:

  • Hindre at katten utsettes for røyk
  • Skifte filter i støvsugere og eventuelt klimaanlegg regelmessig
  • Redusere mengden støv og mugg i hjemmet
  • Minimere bruk at parfyme, hårspray og luftfriskende sprayer til innendørs bruk.

 

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.