Kastrering av hannkatt

Det kan være ulike årsaker til at hannkatter kastreres. Hvis katten ikke skal brukes i avl, er det veldig lurt å kastrere den, da kattens duftmarkering, krangling med andre hannkatter og "jamring" etter hunnkatter uteblir.

En kastrert hannkatt er ikke like ofte i slagsmål, streifer ikke langt borte fra hjemmet sitt i samme grad, og slipper det stressnivået som følger med revirmarkering og dominans.

Ved kastrering forsvinner kattens seksualdrift, og adferden som følger med denne uteblir. Ved kastrasjon bidrar man også til å redusere antallet uønskete drektigheter.

Når skal man kastrere sin katt?

En hannkatt skal gjerne være minst 4 måneder og over 2,5 kg når den kastreres. Før dette er risikoen under anestesi større. Noen oppdrettere ønsker å levere katter til nye eiere ferdig kastrerte. Om dette er ønsket, er det viktig å være klar over den økte risikoen ved tidlig kastrering, samt at katten ikke kan leveres til ny eier før minimum en uke etter inngrepet.  

Operasjon

Av hensyn til sikker narkose under operasjonen, er det viktig at du forbereder dyret ditt på en god måte. Smertelindring gis i forbindelse med operasjonen.

Når katten er lagt i narkose, blir pungen og området omkring barbert, og deretter vasket og desinfisert. Operasjonsområdet tildekkes sterilt for å unngå infeksjoner.

Kastrasjon er et rutineinngrep, der blodkar og sædledere knytes av, og testiklene fjernes. Ettersom sårene er små, er det normalt ikke nødvendig å sette sting i huden på pungen. Sårene leges i løpet av få dager.

ID-merking

Samtidig med kastreringen kan id - merking utføres. Det er sterkt anbefalt at dyret er merket, av flere grunner; Hvis katten forsvinner, er det selvfølgelig viktig at den som finner katten kan komme i kontakt med eier. Det hender også at katten blir utsatt for en ulykke (påkjørsel eller liknende) og tas med til dyreklinikk av andre. Da kan det være spesielt viktig å komme raskt i kontakt med eier til katten, da veterinæren kan ha behov for å vite om kattens eier ønsker at behandling iverksettes. Id-merking gjøres ved at en mikrochip enkelt settes inn under huden. Det er også mange som tatoverer "id" i det ene øret samtidig, slik at en som finner katten kan se at katten er merket, uten at den behøver å gå med halsbånd. Tatovering må gjøres i narkose, og det er da greit å gjøre dette samtidig med kastreringen. Det er også mange som installerer kattedør i huset sitt, og disse er ofte styrt av kattens chip, slik at bare husets katter kan komme inn.

Pleie og tilsyn etter kastreringen

Katten kan reise hjem samme dag som operasjonen er utført. Katten bør ikke forlates alene hjemme samme dag som operasjonen, men kan normalt spise etter at den er hentet.

Sårene bør kontrolleres daglig til de er grodd, sjekk at de ser tørre og fine ut. Sårene kan evt. rengjøres ved behov med lunkent vann og litt mild såpe. Hevelse, rødhet, blødning eller vond lukt kan tyde på komplikasjoner. Dette skjer veldig sjelden etter er slikt inngrep. Hannkatter pleier ikke å interessere seg for såret etter kastrasjonen, men hvis den slikker på det må det unngås ved å bruke halskrage.

Hannkattens utpregete adferd pleier å forsvinne innen en måned etter kastrasjon. Det kan ta et par uker innen hormonene har gått helt ut av kroppen. Dette innebærer at katten den første tiden kan gjennomføre en fertil paring med de sædceller som ligger igjen i sædlederne. Eldre katter kan ha et innlært adferdsmønster som gjør at kastrasjonseffekten dessverre ikke blir som forventet.

Uønskede effekter av kastrasjon

Risiko for overvekt

Generelt bidrar kjønnshormonene til å regulere kattens appetitt og stoffskifte. De demper sultfølelsen hos ukastrerte katter og stoffskiftet stimuleres indirekte. Etter kastreringen opphører kjønnshormonenes påvirkning og dette resulterer ofte i øket appetitt samtidig som energibehovet er redusert. Konsekvensen blir overvekt.

Vektøkning vil øke risikoen for følgesykdommer som diabetes, problemer med hjerte og blodsirkulasjon og tilstoppete urinveier. De kan få kortere levealder og ha større narkoserisiko. En overvektig katt får også endret adferd. Den steller seg blant annet mindre, noe som kan føre til hudproblemer.

Det er avgjørende at man etter kastrasjon bytter eller reduserer fôrinntaket, helst før det skjer en vektøkning. Begynn rett etter operasjonen med å kontrollere fôrinntaket nøye, og korriger etter kattens vektutvikling.

Problemer med urinveiene

Kastrerte, overvektige hannkatter har en tendens til oftere å få problemer med urinveiene, i form av helt eller delvis tilstoppete urinveier. Det anbefales å bytte til et fôr med mer vann i, og et som er tilpasset kastrerte katter. Det er også anbefalt å stimulere katten til å drikke mer vann, for eksempel ved å tilby den en drikkefontene, da mange katter foretrekker å drikke rennende fremfor stillestående vann. 

 

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.