Hygienerutiner

Sykehusinfeksjoner/ nosokomiell infeksjon er en infeksjon som oppstår etter at et menneske eller dyr har vært i kontakt med en omsorgsinstitusjon. God hygienepraksis er alfa-omega for å forebygge disse infeksjonene.

God hygienepraksis er det viktigste steget i å forhindre spredning av smittsomme patogener som bakterier, virus og parasitter. I veterinær- og humanmedisinen skjer smitten lettere ved omsorgsinstitusjoner som klinikker og sykehus. Grunnen til dette er den store tettheten av pasienter med ulik smittestatus og mottakelighet på et lite areal. Slike steder favoriserer antibiotikaresistente bakterier siden de er kapable for overlevelse selv der mye antibiotika anvendes.

I Sverige viser undersøkelser at hvert tiende menneske berørt av en sykehusinfeksjon, og situasjonen ser nok ikke svært annerledes ut i Norge. Pasienten får denne infeksjonen som følge av å ha vært på en omsorgsinstitusjon, og det er en helt ny infeksjon i forhold til den opprinnelige sykdommen pasienten hadde ved innleggelse. Vi vet ikke hvor mange som er berørt innen dyrehelse og veterinærmedisin. Det er ikke risikofritt å ta kontakt med en omsorgsinstitusjon, men vi som arbeider innenfor dette området skal gjøre vårt ytterste for å forhindre spredning av smitte mellom pasienter som besøker oss.Målet er å redusere antallet pasienter som er berørt av sykehusinfeksjoner, som igjen vil føre til en reduksjon i behovet for antibiotikabehandling.

I AniCura har vi en hygieneplan for hele konsernet og i vårt veterinærmedisinske kvalitetsprogram fokuseres det ikke bare på pasientens sikkerhet, men også personalets engasjement i arbeidet for god hygiene.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.