Blodig diaré-syndrom hos hund

Akutt blodig diaré, også kalt akutt hemorragisk diaré-syndrom (AHDS), er en relativt vanlig akutt sykdom hos hunder. Sykdommen ses hele året, men er hyppigst forekommende i vintermånedene.

Skrevet av
Sasja Rygg

Symptomer på akutt blodig diaré-syndrom hos hund

Sykdommen karakteriseres av blodig diaré. Mengden blod i avføringen kan se ganske voldsom ut, og avføringen kan bli svært vandig. For de fleste hundene begynner sykdomsforløpet med oppkast, gjerne en - to dager før det kan ses blod i avføringen. Oppkastet trenger ikke være blodig, men kan være det.

AHDS kommer i mange forskjellige alvorlighetsgrader, og noen hunder er slett ikke påvirket av sykdommen, mens for andre kan tilstanden bli livstruende, særlig uten riktig behandling.

Det anbefales alltid at hunder med oppkast og blodig diaré undersøkes av en veterinær, særlig hvis hunden har dårlig allmenntilstand.  

Hvilke hunder får akutt blodig diaré?

Sykdommen kan ses hos de fleste hunderaser i alle aldre, men forekommer hyppigere hos yngre hunder og spesielt hos de små hunderasene, hvor raser som Yorkshire Terrier, Dvergpinscher, Dvergschnauzer og Malteser er overrepresentert. Årsaken til dette er uklar, men undersøkelser har vist en sammenheng mellom lav kroppsvekt (små hunderaser) og hyperaktivitet/stress. Hyperaktivitet/stress kan ha en negativ effekt på tarmens funksjon.

Hva er årsaken til akutt blodig diaré-syndrom hos hund?

Gjennom tidene har der vært mange forslag til evt. årsak til AHDS, men den nøyaktige årsaken er enda ikke avdekket. Det er derfor vanskelig å teste for AHDS. Diagnosen stilles ved å utelukke andre mulige årsaker til akutt oppkast og blodig diaré.

Listen av andre mulige årsaker til akutt oppkast og/eller blodig diaré er lang. Eksempler på andre mulige årsaker kan være fremmedlegemer i mage-tarmkanalen, virusinfeksjoner (f.eks. parvovirus), forgiftninger (f.eks. rottegift), fôrintoleranse, parasitter (f.eks. Giardia), bukspyttkjertelbetennelse, hormonelle sykdommer (f.eks. Addison), medisiner (smertestillende medisiner), etc.

Hvordan stilles diagnosen akutt blodig diaré hos hund?

AHDS er som tidligere nevnt en utelukkelsesdiagnose. Det er derfor viktig å utelukke andre mulige årsaker til oppkast og blodig diaré. Dette gjøres ved at:

  • Veterinæren stiller spørsmål rundt symptomenes varighet, grad og utvikling, samt hva hunden har spist og hvor den har oppholdt seg den siste tiden før symptomene oppstod.
  • Veterinæren gjør en klinisk vurdering/undersøkelse for å vurdere hvor påvirket hunden er, og om det er nødvendig med ytterligere undersøkelser i form av røntgen, ultralyd, blod-, urin- eller avføringsprøver.  

Hvordan behandler man akutt blodig diaré hos hund?

Hunder med AHDS kan bli svært dårlige raskt, og om de ikke får behandling kan prognosen være dårlig. I de fleste tilfeller vil hunder som får riktig behandling være mye bedre etter få dager.

Hunder som ikke viser tegn på å være allment påvirket kan oftest behandles videre hjemme med symptomatisk behandling og skånekost. Behandling med antibiotika anbefales ikke som utgangspunkt, siden dette kan ha en negativ effekt på tarmfloraen.

For hunder som vurderes å være allment påvirket eller hvis tilstanden ser ut til å utvikle seg i negativ retning, anbefales innleggelse, siden en sentral del av behandlingen er intravenøs væske. Øvrige supplerende behandlinger avhenger av hundens kliniske tilstand samt resultater av blod-, urin- og avføringsprøver. I noen få tilfeller der veterinæren vurderer at det er tegn på utvikling av blodforgiftning, kan antibiotika være en del av behandlingen.

De fleste hunder som legges inn, vil komme seg etter få dagers behandling, men for enkelte hunder kan det være nødvendig med mer intensiv og langvarig behandling. Dødsfall kan forekomme, men med intensiv behandling vil de fleste hundene overleve.

Kan man forebygge akutt blodig diaré hos hunder?

Siden vi ikke kjenner årsaken til AHDS, er det vanskelig å forebygge sykdommen. Som en generell forhåndsregel mot diaré og oppkast, er det alltid bra å være oppmerksom på hva hunden spiser både hjemme og når den er på tur.

 

Redigert av veterinær i AniCura, februar 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.