Ørebetennelse hos hund

Øret består av det ytre øret, mellomøret og det indre øret. Det ytre øret består av øreflippen og hørselsgangen. Hørselsgangens øverste del er vertikal, men går etterhvert over til en horisontal del som slutter ved trommehinnen. Lengden på hørselsgangen varierer med rase, alt fra 3 til 10 cm.

Hørselsgangen dekkes av hud, lik resten av huden som finnes på kroppen. I øret finnes det forskjellige typer av kjertler som produserer ørevoks. Antallet kjertler varierer mellom raser og individ. Øret har en selvrengjørende mekanisme der voks og andre partikler transporteres ut vha hørselsgangens celler.

Bak trommehinnen finnes mellomøret som er et hulrom fyllt av luft. I mellomøret finnes også de tre knoklene som er viktige for hørsel; hammeren, ambolten og stigbøylen. Innenfor mellomøret ligger det indre øret som inneholder organer for både hørsel og balanse.

Årsaker

Det finnes mange ulike årsaker til ørebetennelse. Predisponerende faktorer, det vil si faktorer som gjør at hunden lettere får ørebetennelser, kan være ørets utforming som eksempelvis hengeører og trange hørselsganger. Andre faktorer er for høy produksjon av ørevoks, for mye pels i ørene, for hyppig rengjøring eller bruk av bomullspinne.

Hunder som ofte blir fuktige i ørene, f.eks vannapporterende hunder, har også en økt risiko for å få ørebetennelse.

Det finnes et flertall av sykdommer som kan gi ørebetennelser. Eksempler på dette er parasitter som øremidd, ulike former for allergi, fremmedlegemer i øret, samt hormonelle lidelser. Det kan også oppstå problemer i den vanlige dannelsen av hudceller eller hunden kan ha polypper eller svulster i hørselsgangen.

Når hørselsgangen blir skadet, kan det bli en overvekst av bakterier og/eller gjærsopp som skader hørselsgangen ytterligere. Disse mikrobene er altså ikke den primære årsaken til at ørebetennelsen oppstår.

Symptomer

Hunden kan riste på hodet eller klø i ørene og det kan også gjøre vondt. I blant kan øreflippende bli røde og hovne. Det oppstår en økt produksjon av sekret som varierer i utseende avhengig av hvilken type infeksjon det dreier seg om. Det kan være alt i fra mørkebrunt til gult eller grønnaktig. Vond lukt kan også komme fra ørene.

Diagnose

Veterinæren undersøker øreflippen og den ytre delen av hørselsgangen. De nedre delene av øret kan undersøkes med et såkalt otoskop som har både lys og forstørrelse. På denne måten kan veterinæren inspisere hørselsgang og trommehinne grundig. Med en bomullspinne kan man ta ut en prøve av ørevoksen som man smører på et objektglass

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.