Bekkenfraktur på katt

Bekkenfrakturer hos katt er i de fleste tilfeller et resultat av et traume forårsaket av trafikkulykke eller fall fra store høyder.

Et bekkenbrudd består vanligvis av minst to brudd på hver side av et benstykke som da vil bli separert fra resten av bekkenet. Bekkenfrakturer kan være mer eller mindre kompliserte, avhengig av hvor i bekkenet bruddlinjene går. Fordi brudd i bekkenet vanligvis oppstår som følge av traumer, er det ikke uvanlig at katten har andre skader som må behandles før bruddet. Disse inkluderer skader på blæren eller urinveiene, nerveskader, blødninger og andre skader i vev eller skjelett.

Symptom

Symptomene varierer noe avhengig av hvor bruddstedet er plassert og alvorlighetsgrad. Katten kan vise alt fra moderat halthet i et bakben til total lammelse i bakparten. Bekkenfrakturer gir i likhet med andre frakturer opphav til smerte, og katten kan virke nedstemt og viker unna kontakt, samt vegrer seg for å spise eller drikke. Noen katter synes det er vanskelig å urinere og ha avføring.

Diagnose

Ved den kliniske undersøkelsen ser veterinæren på hvordan katten beveger seg og undersøker bakparten. Man leter etter ømheter, hevelser, unormal bevegelighet og krepitasjon. Med hjelp av røntgen kan man både fastslå om det er brudd i bekkenet, og til dels finne ut hvordan knoklene er plassert i forhold til hverandre. Det er også viktig å evaluere kattens nervefunksjon og sikre at den ikke har skader på de indre organene, særlig urinblæren og urinveiene. Blodprøver kan gi ytterligere informasjon om mulige indre skader.

Behandling

I de fleste tilfeller kan et bekkenbrudd behandles konservativt, dvs. med hvile i et tidsrom på ca. seks uker, og smertelindring. I noen tilfeller vil det være nødvendig å operere katten, for eksempel når hofteleddet er involvert i bruddet. Ved kirurgisk behandling stabiliseres benbitene mot hverandre og festes med metallplater, skruer, etc.

Prognose

Prognosen avhenger blant annet av hvorvidt katten har ytterligere skader, og at selve frakturen leges uten komplikasjoner. Strikt hvile er viktig for at ikke noen bein skal bevege seg og forsinke helingsprosessen, noe som kan øke risikoen for kronisk halthet. Mange katter blir helt friske, eller blir litt stivere i bakdelen ved bevegelse, mens andre har smerter og halter til og fra eller kontinuerlig. Hunnkatter kan ha fremtidige fødselsvansker om bekkenhulen blir smalere som følge av bruddet.

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.