Øyeinfeksjon hos katt

Ved en øyeinfeksjon har smittsomme agens som virus eller bakterier angrepet øyet. Det finnes også sopp og parasitter som kan infisere øyet, men dette er ganske uvanlig i Norge. Begrepene øyeinfeksjon og øyebetennelse blandes ofte, og som regel bruker vi ordet øyebetennelse om begge deler. Når vi i dagligtalen bruker ordet øyebetennelse kan det altså innebære betennelse med eller uten infeksjon.

Det er viktig å skille en øyeinfeksjon fra en øyebetennelse (også kalt øyeinflammasjon). Betennelse er en lokal reaksjon på en skade i vevet (fysisk, kjemisk, stråling eller ved en infeksjon), og kjennetegnes av en eller flere av følgende symptomer: rødme, hevelse, varme eller smerte. Betennelse kan oppstå for eksempel av et sår eller et traume mot øyet. Ved en infeksjon oppstår som oftest også en betennelse. Disse to begrepene blandes ofte til vanlig. 

Øyeinfeksjon hos katt - oftest virus.

Til forskjell fra hunder, er virus den vanligste primæråsaken til øyeinfeksjon hos katt. Mange katter bærer på herpesvirus som ligger hvilende i kroppen, og som kan forårsake problemer når det aktiveres. Aktivert herpesvirus kan gi symtpomer på øyeinfeksjon ved ulike former for stress, eller ved nedsatt immunforsvar. Unge katter med en aktiv herpesinfeksjoner får oftest symptomer som rennende øyne og nese, samt feber. Eldre katter derimot, får som regel smertefulle sår av varierende grad i hornhinnen og/eller konjunktiva (slimhinnen som omgir øyet).

Katter kan også få bakterielle infeksjoner i øyet. Dette er som regel sekundært til andre bakenforliggende årsaker. Eksempler på bakenforliggende årsaker er en dårlig tårekvalitet som kan gi et tørre øyne (keratoconjunctivitis sicca), irritasjon i øyet pga øyelokk som ligger feil inn mot øyet (entropion/ektropion), virusinfeksjon eller sårskader.

Det er svært viktig å finne den bakenforliggende årsaken til infeksjonen, slik at vi kan gi en mest mulig effektiv og riktig behandling, og forhindre tilbakefall. Antibiotika skal kun brukes for å behandle bakterieinfeksjoner. Antibiotika har ikke effekt mot virus, tørre øyne, unormaliteter i øyelokk, og er ikke sårhelende. Ettersom bakterieinfeksjonen sjelden er den primære årsaken til øyesymptomene kommer øyet bare til å bli midlertidig bedre; oftest på grunn av den rengjørende og smørende effekten som medisinen har under behandlingstiden.

Generelle infeksjoner i kroppen kan også gi symptomer fra øynene i form av øyebetennelser. Slike infeksjoner kan være felint leukemivirius (FeLV), felin infeksiøs perotinitt (FIP) og felint immunsviktvirus (FIV), som kan forårsake betennelse i øyet. 

Øyeproblemer som dukker opp plutselig, som virker plagsomme for dyret eller som gir tydelige forandringer i øyets utseende, bør sees på av veterinær fortest mulig. I noen tilfeller kan det raskt utvikle seg til alvorlige tilstander.

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.