IMHA hos hund

Immunmediert hemolytisk anemi (IMHA) betyr at kroppens immunsystem av en eller annen grunn reagerer mot sine egne røde blodceller, slik at de blir brutt ned. Hunden får i slike tilfeller akutt blodmangel (anemi), noe som kan være livstruende.

IMHA hos hund

IMHA er en alvorlig, men heldigvis en sjelden tilstand som kan påvirke hunder i alle aldre. Den er likevel uvanlig hos unge hunder. Forskning på området viser at tilstanden er utløst av en kombinasjon av flere faktorer, både genetiske og miljømessige. I noen tilfeller har IMHA blitt utløst sekundært gjennom ulike sykdommer (f.eks, infeksjon, betennelse, forgiftning eller behandling med ulike legemidler), men mange ganger vet man ikke hva som forårsaket sykdomsutbruddet. Dette er kjent som idiopatisk eller primær IMHA.

Symptom

Symptomene dukker opp raskt og vises innledningsvis som dårlig allmenntilstand, dårlig kondisjon og dårlig appetitt. Noen hunder får oppkast og diaré. Innen noen dager utvikler hunden alvorlig anemi, med bleke eller gule slimhinner, rask pust og rask puls. Hvis hunden ikke raskt kommer til behandling, kan tilstanden være dødelig.

Diagnose

Hos veterinæren vurderes hundens generelle tilstand, blodsirkulasjon, respirasjon etc. Ofte sees tegn på blodmangel ved innledende kliniske undersøkelse og ved blodprøver kan man fastslå hvor alvorlig anemien er. Ved undersøkelse av blodet under et mikroskop og ved hjelp av en rekke tester, kan man ofte, men ikke alltid, se tegn til skade på de røde blodcellene forårsaket av en immunrespons. Dette styrker mistanken om at det dreier seg om IMHA.

Behandling

Pasienter med IMHA blir som regel skrevet inn på et dyresykehus for behandling. Det gis medikamenter for å undertrykke immunsystemets reaksjon og mot ødeleggelsen av de røde blodcellene. I tillegg gis det støttebehandling i form av væsketerapi mm, og ofte blodoverføringer.

Prognose

I ulike studier har IMHA vist seg å være dødelig i mellom 25 og 58% av tilfellene. Hunder som overlever de første to ukene etter at diagnosen er stilt har en bedre sjanse for å overleve videre. Siden det er en viss risiko for tilbakefall må hunden etter tilfriskning stå på immunsuppressiv behandling i lang tid, ofte livet ut.

 

Redigert av veterinær i AniCura, mars 2023

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.