Utsettelse av løpetid på tispe

Kjemisk kastrering av tispe har som formål å kontrollere løpetider, ved å utsette denne i en kortere eller lengre periode. Tispen kan få hormoner for å utsette eller eliminere den naturlige løpetidssyklusen. Løpetiden uteblir og tispen kan i denne perioden ikke bli drektig. Denne behandlingen må vurderes nøye i samråd med veterinær, siden den ikke nødvendigvis er uten komplikasjoner.

Løpetiden hos tispe kan utsettes, midlertidig eller permanent, ved hjelp av ulike typer hormonpreparater og permanent ved kirurgi. Dette kan være forbundet med risiko for bivirkninger, derfor anbefaler vi at du diskuterer dette med veterinæren din, slik at dere sammen kan finne den løsningen som er best for din hund.

Det kan være forskjellige grunner til å ønske å utsette løpetiden til en tispe, og argumentene bør veie tungt før man vurderer en slik behandling. Kirurgisk kastrering av tispe (og hannhund) er ulovlig i følge norsk lov, og gjøres kun i tilfeller der medisinske årsaker kan rettferdiggjøre et slikt inngrep. 

Tisper som skal ha hormonbehandling, skal før behandlingen undersøkes nøye av veterinær for blant annet å utelukke tilstander som kan forverres av hormonene tispa skal få.

Den første behandlingen gis i anøstrus (hvileperioden mellom løpetidene) og helst etter tispens andre løpetid. Langvarig hormonbehandling kan medføre risiko for sykdommer som livmorbetennelse og/eller jursvulster (avhengig av preparat). I motsetning til kirurgisk kastrering er kjemisk kastrering en reversibel prosess. En tispe kan potensielt brukes i avl etter en avsluttet kjemisk kastrering, dersom helsen er god og hun ellers er egnet til avl. Ta alltid denne avgjørelsen i samråd med veterinær for å sikre at eventuelle valper blir så friske som mulig.

Kjemisk kastrering regnes som doping i henhold til NKKs regelverk. Tisper som har fått fått en såkalt p-sprøyte, har i utgangspunktet seks måneders karenstid, se NKK sitt regelverk.

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.