Smertelindring av hund i forbindelse med operasjon

Det er viktig å behandle, og om mulig forebygge, smerte for at dyrene skal ha det så bra som mulig. Smertelindring er også viktig for at hundens normale kroppsfunksjoner, slik som å spise, drikke, sove og hvile, skal fungere som normalt. En god smertelindring medfører at hunden får en raskere restitusjon og at sårhelingen går raskere.

Smertelindring gis vanligvis før det operative inngrepet. Grunnen til dette er at hunden da får en mindre smerteopplevelse dersom smertelindringen skjer før smerten oppstår. Vanligvis gis smertelindringen i forbindelse med det beroligende legemidlet hunden får før den legges i anestesi.

Legemiddel som brukes

Opioider

Opioider er narkotikaklassifiserte legemidler og brukes ofte til smertelindring av hunder. Legemiddelet lindrer smerte svært bra og brukes derfor ofte ved beinkirugi og andre smertefulle inngrep. Hunden blir som regel trøtt og døsig av opioider. En del dyr, særlig hunder, kan bli urolige, bjeffe og ule etter de har fått opioider. Dette er kun en reaksjon på legemiddelet, men det kan være vanskelig å skille fra en reell smerte. En del hunder kan også bli kvalme og vil ikke spise.

Antiinflammatoriske legemiddel

Disse legemidlene gir smertelindring ved å redusere hevelse og redusere betennelse i vevet.  Hos en del hunder, med sensitiv mage/tarm, kan disse legemidlene forverre situasjonen og gi kvalme og diaré.
Antiinflammatoriske legemidler gis enten som injeksjoner under huden eller  via tabletter og mikstur som man gir i munnen.

Det er viktig at man alltid opplyser veterinæren om hva hunden eventuelt får ellers av andre medisiner. En del legemidler passer ikke sammen og kan gi bivirkninger.

Dette bør du tenke på

Dersom du som dyreeier får med deg tabletter hjem for smertelindring av hunden, er det viktig at disse oppbevares utilgjengelig for barn og andre dyr.

Dersom hunden har fått satt på et smerteplaster, er det viktig at dette beskyttes slik at ikke barn og andre dyr kan komme i kontakt med plasteret. Når plasteret skal av, er det viktig at man bruker hansker og at plasteret oppbevares i en plastpose eller liknende. Plasteret skal siden leveres til et apotek eller en dyreklinikk/-sykehus for videre avfallshåndtering. 

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.