Artrose hos katt

Artrose hos katt er ofte et aldersrelatert problem, akkurat som hos mennesker. Ettersom tilstanden oppstår gradvis, tilpasser katten seg vanligvis til situasjonen og det kan derfor være vanskelig å oppdage at den har det vondt.

Det normale leddet

Det normale leddet består av leddkapsel, ligament, leddbrusk og leddvæske. Sener og muskler omgir leddet. Leddbrusken er et komplisert materiale som hos det voksne individet utgjøres av 70% vann. Næringsstoffer som glukose, oksygen og aminosyrer tilføres brusken gjennom leddvæsken. Leddbrusken er elastisk og har en støtdempende effekt.

De bevegelige delene av leddet er innesluttet i en leddkapsel fylt med leddvæske. Denne fungerer som et smøremiddel og bidrar til reduksjon av friksjon i leddet og forsyner leddbrusk og ligamenter med næring. Volumet av leddvæsken påvirkes av bevegelse og trykk på leddet.

Årsak

Årsaken til artrose kan være primær uten kjente bakenforliggende faktorer, eller sekundær til en leddsykdom som albue- og hofteleddsdysplasi, patellaluksasjon, osteochondrose samt etter traume slik som korsbåndsrupturer eller frakturer. 

Ved artrose kan bevegelsesomfanget bli nedsatt; delvis på grunn av påleiringer eller fortykket leddkapsel, delvis på grunn av smerte i ytterstillinger av leddet. Senere i utviklingen kan krepitasjon (skrapende lyd) høres når beinet bøyes og strekkes.

Ved nedbrytning av det artroserammede leddet, kan brusken slites ned slik at det underliggende beinvevet eksponeres, noe som vanligvis fører til smerte. Kroppen kompenserer dette med å bygge på med mer bein rundt leddet for å redusere bevegeligheten og på denne måten redusere smerten når knoklene glir mot hverandre.

Forandret muskulatur og overbelastning i andre ledd kan være en følge av det feilaktige belastningsforholdet som et sykt ledd gir opphav til. Dette fører ofte til smertefulle tilstander også i muskulaturen som ofte kan være mer belastende for katten enn hva leddsmerten er.

Symptomer

Symptomene ved artrose kan variere mye. En del katter med artrose kan leve upåvirket i mange år.

De vanligste symptomene er halthet og stivhet i varierende grad. Dette ses ofte når katten reiser seg etter hvile. I blant ser man ikke symptomer før de får vanskeligheter med å hoppe opp der de tidligere kom opp. Katter ligger gjerne på varme plasser og på lavere steder enn før. Graden av halthet og stivhet kan også variere etter årstidene.

Tidlig i utviklingen av artrose er det  vanlig at katten halter av og til. Senere kan smerten bli mer kontinuerlig, også i hvile.

Andre symptomer kan være:

  • Smerte ved berøring
  • Endring i adferd
  • Katten slikker på utsatte kroppsdeler
  • Trøtthet
  • Redusert appetitt
  • Økt uro
  • Vanskeligheter med å gjøre fra seg

Når bør man oppsøke veterinær?

Dersom haltheten ikke har blitt bedre innen 14 dager tross hvile eller om katten viser symptomer som ramset opp over, bør man oppsøke veterinær.

Hvordan stilles diagnosen?

Artrose karakteriseres av leddsmerte, redusert leddbevegelighet, fylning i ledd og en varierende grad av betennelse og halthet.

Som tidligere nevnt er muskelømhet svært vanlig forekommende ved artrose. En muskel eller muskelgruppe kan være spent eller øm som følge av at katten avlaster det smertefulle leddet. Ved artrose i ledd i bakbeina, er det svært vanlig med spent og øm ryggmuskulatur på grunn av langvarig feilbelastning.

Etter en klinisk undersøkelse kan videre undersøkelse med røntgen utføres for å eventuelt gi en dypere forståelse av lidelsen og hvordan den kommer til å utvikles. Det er ikke helt uvanlig at osteochondrose (utviklingslidelse i skjelettet) er en årsak til artrose. Visse ledd er mer utsatte enn andre. De vanligste leddene som rammes er albueledd, hofteledd, kneldd, tåledd og haseledd. Andre ledd som sjeldnere affiseres er skulderledd og håndledd.

Ved diagnose kan behandling, sammen med en spesialtilpasset diett, hjelpe til med å oppnå det beste resultatet for katten.

Medisinsk behandling

En viktig del i behandlingen av artrose er å redusere betennelsen. Med riktig medisinering kan man lindre symptomene og oppnå en økt livskvalitet. En del katter klarer seg uten betennelsesdempende og smertelindrende medisin.

Hva kan man gjøre selv?

Mosjon

Kattens mosjon er vanskelig å påvirke. Ofte løser de det på egen hånd ved å ikke utsette seg selv for bevegelser som gir smerte.

Overvekt

Økt mekanisk belastning på grunn av overvekt kan påskynde destruksjonen av leddbrusk ved artrose. Vektreduksjon har ved en studie på hund vist seg å gi mindre smerte og redusert behovet for medisinering hos pasienter med artrose.

Dersom katten er overvektig, finnes det spesialfôr med mindre fett og mer fiber som gjør at vektreduksjonen kan gå raskere og enklere. Sjansen for å lykkes med vektreduksjonen øker betraktelig dersom katten regelmessig veies og kommer på kontroll hos kostrådgivere på dyresykehus eller -klinikk.

Rehabilitering

Rehabilitering viser ofte svært gode resultater ved artrose, særlig i kombinasjon med øvrig behandling. Hensikten med rehabilitering er å forhindre ytterligere stivhet i leddkapselen og muskulatur som følge av inaktivitet og å gjenoprette full bevegelighet. Rehabilitering kan også bryte spenningstilstander i muskulaturen, samt gjenopprette muskelmasse og –styrke og ha en smertelindrende effekt. Flere ulike teknikker kan brukes som rehabilitering.

Massasje

Massasje er en avslappende mykdelsbehandling som normalt forbedrer sirkulasjonen i muskulaturen. Massasjen kan løse spenninger i muskulaturen og setter vanligvis i gang frisetting av kroppens egen smertelindring.

Massasjen gjør at muskler og sener blir mer elastiske og det kan ha en avslappende innvirkning på det autonome nervesystemet noe som kan gjøre katten mindre stresset og nervøs. Denne behandlingsformen er ofte verdsatt av både katten og dens eiere.

TENS

TENS står for Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation og brukes både ved akutte og langvarige smertetilstander, spesielt når smerten har sitt utspring i ledd, skjelett, muskler, hud, indre organer eller i nervesystemet.

Akupunkturbehandling

Akupunkturbehandling er en behandling som kan utføres ved smerte i muskler, ledd, sener, ligament og skjelett og gjennomføres med fordel som komplement, eller som alternativ, til annen medisinsk behandling slik som antiinflammatoriske legemidler.

Vanntrening

Katter liker ikke vann, andre metoder utøves vanligvis på katt i stedet for vanntrening.

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.