Dårlig appetitt hos katt

Det er viktig å skille mellom ekte appetittløshet, når katten ikke vil spise, og når den ikke kan spise, men gjerne vil.

Det er ikke så uvanlig at appetitten minsker eller opphører i forbindelse med fôr-bytte, en fremmed lukt, smak eller konsistens kan medføre at katten ikke vil spise. Dette problemet løser seg med at man gradvis tilbyr katten maten i en tilvenningsperiode eller bytter tilbake til den vanlige maten.

En mer alvorlig appetittløshet, som har vart over lengre tid, fører til nedgang i vekt og tap av muskulatur. En slik tilstand kan få alvorlige følger, ettersom en katt som sulter lett får fettlever (hepatisk lipidose). Fettlever kan føre til kronisk nedsatt leverfunksjon.

 

Årsak

Balansen mellom metthetsfølelse og sultfølelse reguleres i flere ulike systemer, deriblant det sentrale nervesystemet og mage/tarmkanalen. Forstyrrelser i disse systemene kan føre til at katten mister appetitten.

Mulige årsaker til ekte appetittløshet er:

 • Systemisk sykdom (deriblant metabolismesykdommer, samt sykdommer i lever og nyre)
 • Infeksjoner/inflammasjoner
 • Nydannelser
 • Forandring i miljø eller stell som stresser katten
 • Sykdom i mage/tarmkanalen
 • Sykdom i det sentrale nervesystemet
 • Forgiftning

 

Mulige årsaker til at katten ikke vil spise er:

 • Smerte
 • Nydannelser i munnhulen
 • Fremmedlegeme i munn, strupe eller i mage/tarmkanal.
 • Kjevefraktur
 • Tannsykdom
 • Sykdom i nesehulen
 • Problemer med svelget

 

Diagnose

Både kattens sykdomshistorie (anamnese) og den kliniske undersøkelsen kan gi veterinæren viktige ledetråder for å skille mellom ekte appetittløshet og at den ikke kan spise. Siden appetittløshet er et lite spesifikt symptom med mange tenkbare årsaker, baseres den videre utredningen på hva som kommer frem av anamnesen og kliniske funn. Mulige diagnostiske metoder er blant annet tannrøntgen, røntgen av bryst eller bukhule, ultralyd, blodprøver, urinprøver, endoskopi, CT- eller MR-undersøkelse.

 

Behandling

Appetittløshet skyldes som oftest en underliggende sykdom. Det er viktig å stille korrekt diagnose slik at sykdommen kan behandles.

Om appetittløsheten pågår over lengre tid kan det være nødvendig å skrive inn katten på dyresykehus. Da kan den få intravenøs væskebehandling og man kan sonde-mate katten. Da føres maten ned i magen via en slange. Kattene bruker å tolerere dette greit.

Prognosen avhenger av hva den underliggende årsaken til appetittløsheten er.

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.