Når en katt gjentatte ganger forsøker å gå på do uten å lykkes kan forstoppelse være årsaken.

OBS! – Lignende symptom kan også sees ved den akutte og potensielt livstruende tilstanden urinstopp!

Årsak

Det finnes mange årsaker til forstoppelse. Blant annet kan katten ha fått i seg et fremmedlegeme, som for eksempel en tråd eller en leke, som har satt seg fast i tarmen og som hindrer avføringen i å passere. Om katten er langhåret og slikker i seg mye hår, kan en hårball dannes. Disse kastes vanligvis opp eller passerer ut gjennom tarmen, men noen ganger kan de sette seg fast og forårsake forstoppelse.

Problemer med ryggen kan gi smerter ved avføring og kan føre til at katten unnviker eller får problemer med å gjøre fra seg. Avføring kan da bli værende lenger i tarmen og kan forårsake stans.

Uttørking fører til at mer væske tas opp i tarmen som igjen leder til at avføringen blir hard og vanskeligere kan passere ut gjennom tarmen.

Andre årsaker til forstoppelse kan være for lite mosjon eller at kattekassen ikke er ren nok til at katten vil bruke den. Det kan også være en annen bakenforliggende sykdom som f.eks. svulst i tarmen.

Hos katter eksisterer det en fare for tilbakefall, med gjentagende forstoppelser. Disse tilfellene kan være vanskelig å få bukt med og krever en nøye utredning for å finne ut av den bakenforliggende årsaken.

Symptomer

 • Uteblitt avføring. Katten kan forsøke å gjøre fra seg lenge uten at noe kommer ut eller at kun en veldig liten mengde avføring kommer ut
 • Hard buk og/eller smerte i buken
 • Redusert allmenntilstand
 • Nedsatt matlyst

Behandling hjemme

Om katten er pigg og er i generell god stand, og det ikke finnes noen mistanke om en alvorlig bakenforliggende årsak, kan man ta vekk tørrfôr og erstatte det med boksemat, samt forsøke å få i katten ekstra vann. 

Når bør man kontakte veterinær?

 • Om katten har redusert allmenntilstand (sløv, slapp, feber)
 • Ved mistanke om at katten har fått i seg et fremmedlegeme som f.eks. garn
 • Hvis katten ikke tisser (i så fall kan det dreie seg om urinstopp som er en svært alvorlig tilstand)
 • Ved blod i avføring
 • Om forstoppelsen ikke har gitt seg innen et par dager tross tiltak hjemme

Behandling

Hos veterinæren gjøres først en allmenn klinisk undersøkelse hvor veterinæren kjenner nøye på kattens buk. Ofte kan man faktisk kjenne en forstoppelse på kattens buk, men om katten er overvektig, har store smerter eller har veldig mye pels kan det være vanskelig. I slike tilfeller kan det være behov for røntgen.

Når eventuelle fremmedlegemer er utelukket forsøker man som oftest å løse opp stoppet ved å tilføre katten væske gjennom drypp samt tilførsel av B-vitamin. Væsken hjelper ved å myke opp avføringen slik at den lettere kan passere. For å ytterligere smøre tarmen gis laktulose. Hjelper ikke behandlingen kan klyster være nødvendig. En slange føres da inn i endetarmen og man skyller med en vannløsning for å løse opp forstoppelsen. På katter er det vanskelig å gi klyster i våken tilstand og det gis derfor ofte narkose for at behandlingen skal kunne gjennomføres. Behandlingen kan måtte repeteres i 2-4 dager og det krever ofte at katten oppholder seg på klinikken.

Kan man forebygge forstoppelse?

Ettersom det hos katt er relativt vanlig at det er en bakenforliggende årsak til forstoppelsen, kan det være vanskelig å anbefale konkrete forebyggende tiltak. Det finnes likevel noen ting som dyreeiere kan tenke på:

 • En fiberrik diett
 • Væske – Hjelper til å løse opp avføring samt med å «smøre» tarmen. Det er derfor viktig at katten drikker nok. Se til at det finnes tilgang til rent og friskt vann.
 • Mosjon – Viktig for å stimulere tarmmotorikken. Hvis katten bor inne bør man leke med den hver dag slik at den får rørt på seg.
 • Hold kattekassen ren slik at katten ikke gruer seg for å bruke den.

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.