PRA - progressiv retinaatrofi hos Abyssinerkatt

PRA er en øyesykdom som gir fremadskridende svinn i netthinnen. Frem til nå er den arvelige varianten av sykdommen kun påvist hos Abyssinerkatt.

Netthinnen (retina) er det innerste laget i øyet med synsseller, hvor fotoreseptorene (staver og tapper) mottar impulser fra øyet. Via synsnerven sendes det elektriske signaler til hjernen, hvor disse omdannes til bilder. Atrofi/tilbakedanning av netthinnen gir varierende grad av synssvekkelse, avhengig av omfanget og utbredelsen av svinnet.

PRA opptrer hos abyssinerkatt på to forskjellige alderstrinn og med to forskjellige nedarvingsformer:

PRA hos nyfødte kattunger

Nedarvingen av denne formen for sykdommen er såkalt autosomal dominant. Det vil si at både dyr av hunnkjønn og hannkjønn kan få den, og at de kun trenger å arve genet fra én av foreldrene. De første kliniske symptomene er utvidede pupiller som ikke reagerer på lys. Øynene flakker ofte, noe som er tegn på at kattungen ikke har hatt et normalt syn i de første leveukene.

Øyespesialister vil allerede ved åtte ukers alder kunne se sykdomsforandringer i netthinnen. Ved 14 ukers alder er forandringene like de vi ser hos hunder med PRA. Blodårene bli tynne og de minste blodårene i periferien forsvinner. Synsnervens «papille», området hvor synsnerven munner inn i netthinnen, blir blek.

PRA hos katter på 1-1,5 år (av og til først ved 3-4 års alderen)

Nedarvingen av denne sykdommen er såkalt autosomal recisiv, det vil si ikke kjønnsbundet, vikende nedarving. Katten må ha arvet genet fra begge foreldrene. Foreldrene behøver ikke selv å ha tegn til sykdommen, men er bærere av genet som gir sykdom. Ut fra genetiske modeller kan man regne ut sannsynlighet for overføring av gener fra foreldre til barn. Hvis begge foreldrene har PRA får alle kattungene sykdommen. Hvis begge foreldrene bærer PRA genet, vil 25% av kattungene utvikle PRA, 50% vil være bærere uten å utvikle sykdommen.

Symptomene er stadig større svekkelse av synet som starter i en alder av 1-2 år (eventuelt 3-4 år). Pupillene blir utvidede og reagerer ikke på lys.

Det varierer noe i hvilken hastighet sykdommen utvikler seg, men unge katter med tidlige forandringer av PRA kan i løpet av 3-4 år nå sluttstadiet som er blindhet.

Diagnose

Katten må undersøkes av en autorisert øyelyser.

Behandling

Der fins dessverre ingen behandling som kan forsinke, stanse eller snu det fremadskridende tapet av syn for en katt som har PRA. Derfor er det svært viktig å jobbe aktivt med avl for at så få kattunger som mulig skal få sykdommen.

Arvelighet

Sykdommens utbredelse kan forebygges ved å undersøke alle rasens avlsdyr med et visst intervall. Gjentatte obligatoriske øyeundersøkelser av katter som brukes i avl, vil kunne utrydde PRA hos abyssinerkatt.

Katter med PRA bør alltid tas ut av avl, samt foreldrene til katter som har utviklet PRA. Avkom og søsken til katter med PRA bør også utelukkes fra avl.
 

 

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.