Reise med hund

I land utenfor Norge finnes det mange sykdommer vi ikke kan beskytte våre hunder mot. Om en hund blir smittet utenlands er det risiko for at behandlingen blir vanskelig, og at den til og med kan smitte dyreeieren.

Det finnes infeksjonssykdommer som ikke gir symptomer før lang tid etter at smitten er kommet inn i kroppen. Derfor finnes det regler for hunder som skal passere landegrensene. Reglene er til for at hunden ikke skal bli smittet eller smitte andre, samt for å motarbeide ulovlig handel med levende dyr. Skal du reise med hund? Les videre for gode råd.

Du kan lese om regelverket i Norge på Mattilsynets hjemmesider, og vi anbefaler også at man beskytter mot noen flere sykdommer enn de som er påkrevd i lovverket. Blant annet er hunder utsatt for flåttbåren smitte i utlandet, der sykdommer som borrelia, babesia og erlichia er noen av sykdommene hunder kan bli smittet med. Leishmaniose er en sykdom der smitten kommer fra sandfluer sør i Europa. Alle disse er potensielt livstruende, men relativt lette å forebygge mot. Rabies, leptospirose, hjerteorm og revens dvergbendelorm (echinococcus multilocularis) andre sykdommer som vi også må beskytte hunden mot. 

Før utreisen

Det skjer stadig forandringer i regelverket rundt innførsel av dyr, og det er til en hver tid dyreeiers ansvar å ha dokumenter og vaksiner i orden. Dyreeier har også ansvar for å passe på at hunden oppfyller alle krav til innreise i de land man passerer på veg til sitt bestemmelsessted. Land utenfor EU har generelt strengere innførselskrav enn land i EU. Om hunden ikke oppfyller kravene ved grensepassering, kan den settes i karantene på eiers bekostning.

Kontroller om det finnes ekstra forbud

Det kan finnes egne nasjonale forbud i enkelte land, som for eksempel forbud mot enkelte raser. Ved reise gjennom flere land, må kravene i alle land man passerer være oppfylt. Kontakt landets ambassade eller konsulat for å få kontaktinformasjon til landets veterinærmyndigheter, om  ikke ambassaden selv kan hjelpe med nøyaktige regler.

ID-merking

Hunder som reiser innenfor EU skal være ID-merket med mikrochip av ISO-standard. Hunder med en lesbar tatovering som er satt før 3. Juli 2011, samt har pass der datoen for tatoveringen fremgår, må ikke ta ny chip-merking.

Vaksinasjon mot rabies

Hunder skal være vaksinerte mot rabies når de reiser utenlands (bortsett fra til Sverige). Vaksinen skal settes minimum 21 dager før reise, og må være gyldig i passet. Hvor lenge den er gyldig, avhenger av hvilken vaksine man har brukt.

Pass for selskapsdyr

Alle dyr som skal reise utenlands skal ha eget pass. I passet føres blant annet chipnummer og rabiesvaksiner inn, samt behandlinger mot revens dvergbendelorm. Det er ikke lovlig å føre inn ekstraopplysninger i passet om man ikke er veterinær. 

Forebyggende medisin

En hund som skal reise utenlands bør være vaksinert etter det gjeldende anbefalte vaksineregimet. I Norge  i dag omfatter dette vaksiner mot parvovirus, smittsom leverbetennelse-virus, virus som gir kennelhoste og valpesykevirus.

Det er i mange tilfeller også anbefalt å på forhånd vaksinere hunden mot leptospirose - en bakterie som kan smitte via urin og som kan gi kroniske nyreskader på både hund, menneske og andre arter. Ved grunnvaksinering kreves 2 behandlinger med 1 måned mellom, for vedlikehold trengs årlig revaksinering.

Beskyttelse mot lopper, flått og sandfluer  ved hjelp av påflekkingsvæske, halsbånd eller lignende preparater anbefales, samt forebygging av hjerteorm-infeksjon. Spør din veterinær om resept og nøyaktige råd for ditt reisemål.

Før hjemreise

Det er ekstra strenge krav for innførsel av hund til Norge siden vi er rabiesfrie og enda ikke har registrerte tilfeller av smitte med revens dvergbendelorm. Om hunden ikke oppfyller kravene til innførsel, kan den bli satt i karantene for eiers regning. Når dere passerer tollen ved grensekontrollen skal det legges frem pass med dokumentasjon på at hunden har gyldig rabiesvaksine og er behandlet mot revens dvergbendelorm. Se Mattilsynet sine hjemmesider for informasjon om når disse behandlingene skal utføres.

I tollen

Når du ankommer Norge med dyr fra utlandet, skal du henvende deg på rød sone. Unntak fra den regelen er om du kommer via Sverige med en hund som allerede har lovlig opphold i Sverige. Da kan man passere på grønn sone. Se Tollverkets regelverk her. 

Har du med deg mer enn fem dyr, gjelder egne regler. Se mer om dette på Mattilsynets hjemmesider. 

Eiers ansvar

Vi må presiese at eier selv må ta ansvar for at alt er i orden med dyret i forbindelse med reise. Det er ulike regler i ulike land, og veterinæren kan ikke sette seg inn i alle disse til en hver tid. Spør oss om råd og hjelp om du trenger det. 

Ta kontakt med veterinær

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.