Cushings sykdom hos katt

En katt som er rammet av Cushings sykdom, eller hyperadrenokortisisme, har unormalt høye nivåer av stresshormonet kortisol.

Kortisol produseres av binyrene og hormonet har en livsviktig funksjon i kroppen, siden det blant annet inngår i reguleringen av blodsukker og salter. For mye eller for lite kortisol kan medføre alvorlig sykdom. Nivået av kortisol styres av et annet hormon, ACTH, som blir produsert i hypofysen i hjernen.

Ved Cushings sykdom, også kalt Cushings syndrom, øker produksjonen av kortisol, oftest som en konsekvens av en svulst. Hvis svulsten finnes i binyrene forårsaker den primær Cushing, og om den sitter i hypofysen, slik at ACTH-produksjonen stiger, kalles det sekundær Cushing. Sekundær Cushing er vanligere enn primær.

Cushings sykdom er en veldig uvanlig sykdom hos katter. Det er vanligvis middelaldrende eller eldre katter som rammes.

En annen årsak til Cushing er behandling med kortisolliknende legemidler (som for eksempel Prednisolon), såkalt iatrogen Cushing. Slike legemidler har en lignende effekt på kroppen som det egenproduserte kortisolet og påvirker flere av kroppens organer, som for eksempel hud, ledd og immunsystem. De brukes ofte på grunn av sin kraftige antiinflammatoriske effekt. Denne formen er også uvanlig hos katter, siden de i alminnelighet tåler nokså høye doser med kortisonpreparater.

Symptomer

Symptomer ved Cushings sykdom varierer mye fra katt til katt. Symptomene avhenger av mengden kortisol som finnes i kroppen og hvor lenge nivåene har vært for høye. Ofte kan man se et eller flere av følgende symptomer:

  • Økt tørste og urinering
  • Muskeltap
  • Stor eller spent/stram mage
  • Hudforandringer i form av tynn pels, mørk pigmentering og tynn, ømtålig hud
  • Overvekt
  •  Apati

Diagnose

Det er ofte vanskelig å stille diagnosen Cushings sykdom hos en katt. Mange katter som får denne diagnosen har også diabetes.

Sykdomshistorien sammen med klinisk undersøkelse samt blod- og urinprøve kan vekke mistanke om Cushings sykdom, og for å stille diagnosen kreves det en spesiell undersøkelse som innebærer at katten injiseres med et medikament som påvirker binyrene i kombinasjon med at det tas blodprøve. Dessverre er disse prøveresultatene ofte tvetydige og det kan være nødvendig med videre utredning for å påvise svulst i binyrene eller hypofysen, ofte med hjelp av ultralyd, CT eller MR-undersøkelse.

Behandling

Det kan være vanskelig å behandle en katt for Cushings sykdom.

Det finnes både kirurgisk og medisinsk behandling. Ved kirurgisk behandling fjernes den svulstrammede binyren. Imidlertid er denne metoden vanskelig og innebærer risiko for alvorlige komplikasjoner. Også den medisinske behandlingen kan medføre risiko for alvorlige bivirkninger, og i disse tilfellene bør avlivning overveies.

Ved iatrogen Cushing (som resultat av tilførte medisiner) bør man forsøke å minske kortisondosen, hvis dette er mulig uten at kattens underliggende sykdom blusser opp.

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.