Urinveisproblemer hos katt

Når katter opplever urinveisproblemer kan det skyldes betennelse i urinrøret og urinblæren. Bakterieinfeksjoner er mindre vanlig.

Årsak

Betennelsen kan være utløst av for eksempel urinstein eller krystaller i urinen, men kan også oppstå uten påviselig årsak (idiopatisk). Idiopatisk betennelse kan ofte sees i forbindelse med stress, for eksempel ved flytting, eller om det har kommet en ny katt til husholdet eller nabolaget.
Urinveisbetennelse oppstår når bakterier fra ytre deler av urinveiene (vagina/penis) kommer inn i urinblæren og forårsaker en infeksjon og påfølgende betennelse i urinblærens vegger. Bakterier kan også spres til urinveiene via blodet, men det er mindre vanlig.

Symptom

Katter med urinveisinfeksjon eller -betennelse tisser ofte. Det er smerte forbundet med å tisse og det kommer kun små skvetter urin, noen ganger med blod. Katten kan ha redusert allmenntilstand, ha feber, den spiser mindre og kan vise symptomer på smerter i buken.

Diagnose og behandling

Ved mistanke om urinveisbetennelse analyseres en urinprøve fra katten. Urinprøven skal fortrinnsvis være tatt så sterilt som mulig. Katteboksen rengjøres grundig før prøven tas og kattesanden erstattes med upoppet popcorn eller med perler som er laget spesielt for å ta urinprøver. Disse kan kjøpes hos veterinæren.

Når katten har tisset, bringes prøven til veterinæren så fort som mulig. Om du må vente, oppbevares urinen i en godt rengjort beholder i kjøleskapet. På dyreklinikken kan en urinprøve tas ved hjelp av kateter eller stikk i via buken i urinblæren (dette gjøres ofte ved hjelp av ultralyd), og prøven vil da ikke potensielt forurenses av bakterier fra nedre urinveier (vagina/penis) eller omgivelsene.

Urinprøven analyseres med tanke på tetthet, forekomst av sukker, proteiner, bakterier, betennelsesceller, krystaller m.m. Ved mistanke om infeksjon utføres det ofte også en dyrking av bakteriene for å fastslå hvilke bakterier som finnes i urinblæren og hvilken antibiotika som skal brukes.
For å utelukke at det finnes en annen sykdom som gjør katten disponibel for urinveisinfeksjon kan det også utføres en ultralyd av urinblære og nyrer. Med ultralyd kan man se endringer i nyrer samt i urinblæresveggen (polypper, svulster, betennelser). Ved en ultralydundersøkelse kan man også oppdage eventuelle misdannelser i urinveienes anatomi. Iblant suppleres undersøkelsen med røntgen av bukhulen. Man kan da blandt annet se forekomster av urinstein i nyrer, urinledere og urinblæren.

Katter med sykdommer som diabetes, nyresvikt og høyt stoffskifte kan lettere utvikle en urinveisinfeksjon. Betennelse i urinblæren behandles med smertestillende og antiinflammatorisk medisin. Om man mistenker at betennelsen er utløst av stress kan det være nødvendig med endringer i kattens miljø for å redusere stress og potensielt benytte katteferomoner (tilgjengelig på blant noen apotek og de fleste veterinærklinikker). Man kan også skifte til et fôr som forebygger urinveisproblemer og minker stress.

Er det urinstein som er den bakenforliggende årsaken til inflammasjonen eller infeksjonen, må dette i blant løses med kirurgi. Steinen(e) fjernes i så fall fra urinblæren ved et kirurgisk inngrep. Visse typer urinkrystaller kan også behandles med spesialfôr.

Urinveisinfeksjon behandles med smertestillende og antiinflammatorisk medisin samt antibiotika. Det er viktig at katten drikker mye slik at inflammatoriske celler og eventuelle bakterier skylles ut med urinen. Katter som tenderer mot å få urinveisproblemer kan gis glukosaminer for å forebygge og som en del av behandlingen. Det eksisterer også spesielle kosttilskudd for ulike urinveisproblemer.

 

Alvorlige tilfeller av ubehandlet urinveisinfeksjon kan føre til at bakteriene vandrer videre gjennom urinveiene (urinlederen) og kan forårsake infeksjon i nyrene som videre kan føre til alvorlig sykdom.

Virker det som at katten din ikke får tisset? Dette er en alvorlig tilstand. Les mer om urinstopp her

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.