Vi får stadig spørsmål om hvor gammelt et dyr er i menneskeår, og det stemmer ikke alltid at et hundeår tilsvarer sju år for oss. For eksempel utvikler hunder og katter seg svært raskt de første årene. Men en ting som alltid går igjen, er at medisinsk regnes de for seniorer lenge før eier oppfatter dem som eldre. Hunder og katter begynner å utvikle aldersrelaterte plager og sykdommer allerede fra 7-8 års alderen, og noen store hunderaser allerede før dette.

Aldringsprosessen starter i denne fasen, og det er større risiko for at dyret får sykdommer og plager som er relatert til alderdom. Hos katter ser vi først og fremst økning i tilfeller av nyresvikt og hypertyreose (sykelig høyt stoffskifte), men også alvorlige tannlidelser, forkalkning i ledd og kreft. Hos hunder ser vi økende tendens til stivhet grunnet muskel- og leddplager, tisper får oftere livmorbetennelse og jursvulster, mens hannhunder oftere får prostata- og testikkelrelaterte lidelser. Kreft og hjertelidelser er heller ikke uvanlig. På de riktig gamle seniorene ser vi også oftere demens.

Mange av disse sykdommene kan vi kurere, og smerter kan lindres. Det er derfor svært viktig at seniorene får litt ekstra oppmerksomhet og kjærlighet, og kanskje en ekstra tur til veterinæren!

Til seniorer anbefaler vi en utvidet helsesjekk med blod- og urinprøver. For katter over 7 år anbefaler vi også blodtrykksmåling. Hunder og katter er gode på å skjule plager og begynnende sykdom, men dess tidligere vi oppdager dem, dess bedre er våre sjanser til å behandle dem. Blodprøver som for eksempel SDMA, kan vise begynnende nyresvikt lenge før man kan se symptomer hos sin hund eller katt, slik at vi kan begynne med spesialtilpasset fôr tidlig.

Det er også veldig viktig å få sjekket blant annet tenner og ledd med tanke på at de ikke skal gå rundt med smerter eller betennelsestilstander. Det er mye vi kan gjøre for å lindre plager og oppdage sykdommer tidlig. Derfor anbefaler vi en grundig seniorkontroll til alle dyr over sju år.

Vi har laget en alderskalkulator som du finner her. Der kan du sjekke hvor gammel din hund eller katt er i menneskeår.

Redigert av veterinær i AniCura, februar 2023.

Ta kontakt med veterinær

Last ned AniCura-appen


Så har du en AniCura-veterinær med deg i lomma uansett hvor du er, hver dag mellom 0700 og 2200.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.