Vissheten om at hunden kommer fra en god oppdretter som har kunnskap om rasen og den spesifikke valpen, er veldig verdifull. Da vet du hvem du kan vende deg til om du senere behøver hjelp med spørsmål rundt fôring og utstyr eller har spørsmål om valpens oppførsel. Mange oppdrettere arrangerer også valpetreff for nye hundeeiere.

Pålitelige oppdrettere med eller uten kennelnavn

Det er mange oppdrettere tilknyttet Norsk Kennelklub (NKK). Her kan man finne frem til en oppdretter om du leter etter en renraset hund med stamtavle. De har også regler rundt salg og levering av valper. Uansett om oppdretteren er tilknyttet NKK eller ikke, bør du alltid besøke oppdretteren hjemme og følge valpen din de fire siste ukene før levering. Pass på at du får se valpen sammen med moren og hent aldri hjem en valp uten å ha besøkt oppdretteren først, om dere ikke har en relasjon fra tidligere. Omtenksomme oppdrettere finns det mange av, med valper både med og uten stamtavle, men velg en oppdretter med omsorg. Om man kan tenke seg å kjøpe en omplasseringshund, kan man kontakte en velrennomert kennel eller hundemottak og melde sin interesse for å ta imot en hund som trenger et nytt hjem. Det er også mange oppdrettere som omplasserer hunder, så en god ide kan være å ta kontakt med en raseklubb eller oppdretter direkte.

Skap en relasjon med oppdretter

En seriøs oppdretter stiller krav til deg som mulig valpekjøper. Når du kontakter en oppdretter for å kjøpe valp, stiller oppdretteren en del spørsmål og de er nøye med at både du og hunden skal få de beste forutsetningene for et bra liv sammen. Oppdretteren skal kunne garantere et kull med rasetypiske valper som er oppfostret i samsvar med dyrevelferdsloven og NKK´s regler.

Kontakt raseklubben

Det fins en hel del ulike raseklubber for de spesifikke hunderasene, og de besitter mye informasjon og kunnskap. Noen av klubbene har også oversikt over hvilke oppdrettere som har, eller planlegger valpekull. En utmerket informasjonskilde for å søke etter rase og valp er også rasevelgeren på NKK sine nettsider. Her kan du også søke på ulike kenneler. Mange oppdrettere har også egne hjemmesider der man kan se hvilke hunder de har avlet, samt planlagte kull.

Blandingshunder

Antallet blandingshunder øker, ikke minst de såkalte «designerhundene» som er et resultat av krysning mellom blandingsraser av spesifikke raser, avlet for å få frem et spesifikt temperament, hårlag eller størrelse. En blandingsrase har man aldri like stor kunnskap om som man har til de renrasede hundene, der man ofte kan følge avlslinjene mange generasjoner tilbake. Dog er avlen hos mange av blandingsraseoppdretterne nøye gjennomtenkt. Andre blandingsraser, har vært blandingsraser i mange generasjoner og det kan være vanskeligere å vite hva slags hund man egentlig får. Hvilken hund man vil ha, trenger, og kan ta vare på er helt individuelt, og alle hunder har lik verdi uansett gener. At blandingsrasehunder skal være friskere er derimot en myte. Forskjellen er at sykdommer oftest er bedre dokumentert hos hunder med en stamtavle hos NKK og at rasene har sitt avlsprogram, for eksempel for øyesykdommer. Parrer man to raser med problematikk innen for eksempel øyesykdommer og valpene får samme sykdommen, registreres ikke dette, men sykdomsfrekvensen er like stor som hos de renrasede foreldrene. Kjøp derfor alltid valp der du får informasjon om foreldrenes helse.

 

Har du spørsmål om dette temaet?

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.