Når valpen er klar til å flytte fra redet ved ca. 8 ukers alder, har den normalt 28 (sylskarpe) melketenner. Melketennene kommer senere til å bli erstattet av de permanente tennene. Disse dukker opp fra valpen er ca. 4 måneder til ca. 6 måneders alder. En voksen hund har 42 permanente tenner.

Iblant kan en eller flere melketenner sitte igjen også etter at de permanente tennene har kommet frem. De kalles da persisterende eller retente melketenner. Disse tennene bør trekkes, ettersom de kan hindre de permanente tennene i å vokse til sin korrekte posisjon og dermed føre til bittfeil.

Om en melketann skulle brekke, er det viktig å la en veterinær undersøke valpen. Om det sitter igjen en bit av roten, bør denne ofte fjernes. En brukket melketann kan være en inngangsport for bakterier inn i kjevebeinet og kan forårsake en infeksjon i og rundt roten til tanna. Før de permanente tennene kommer frem, ligger tennene og venter i området ved melketennenes røtter. En infeksjon i dette området kan gi alvorlige skader på den permanente tannen, eller til og med ødelegge den helt. Som regel anbefaler vi at brukne melketenner blir trukket.

Det er bra å venne hunden til tannbørsten allerede som valp. Selv om melketennene kommer til å løsne og erstattes av de permanente tennene, er det bra om hunden har vent seg til rutinen slik at tannpussen fungerer når de permanente tennene er på plass. Husk at det finnes egne tannkremer for hund, de bør ikke bruke den samme som vi bruker. Se film om tannpuss her!

 

Har du spørsmål om valpens tenner?

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.